คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกร ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่