คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกร ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่