คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร  จำนวน 1 อัตรา ประจำสำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ) ดูรายละเอียดที่นี่

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 13 อัตรา  ดูรายละเอียดที่นี่