คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  จำนวน 1 อัตรา

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 13 อัตรา  ดูรายละเอียดที่นี่