คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ  ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งวิศวกร ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่