คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 รายชื่อโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศโครงการโควตาวิศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุข  ปีการศึกษา 2560   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุข (แบบยื่นเกียรติบัตร) ปีการศึกษา 2560 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศคัดเลือกนักศึกษาในโครงการลูกพระราชบิดา 1 และโครงการลูกพระราชบิดา 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น