ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศคัดเลือกนักศึกษาในโครงการลูกพระราชบิดา 1 และโครงการลูกพระราชบิดา 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ทางคณะฯ ได้ขอประกาศผลรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามไฟล์รายละเอียดที่แนบดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการลูกพระราชบิดา 1 และ 2