คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560


จัดส่งเอกสารการสมัคร

คุณเกศริน คงจันทร์
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ตู้ ป.ณ. 2 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 0-7428-7084 หรือโทรสาร 0-7455-8838
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.