ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกล่องควบคุมการทำงานระหว่างตัวกล้อง และเครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์พร้อมโปรแกรมพื้นฐานการทำงาน PIV จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ตามรายละเอียดที่แนบ)