คณะวิศวกรรมศาสตร์จับมือ ปตท.สผ.  พัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม  โดยมีรูปแบบเป็นหุ่นยนต์สายพานใช้ระบบการกวาดและรากขยะบนพื้นชายทะเล ภายใต้โคร

   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เริ่มโครงการTech Startup โครงการพัฒนากำลังคนทางด้าน Digital เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีทาง Digital กิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสภาวิศวกร เปิดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาติระดับภาคีวิศวกร

นายสุภัท กุขุน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา 36 องค์กร

       อาจารย์ภาควิชาฯ โยธา จัดทำโครงการพลังน้ำขนาดเล็กสำหรับชุมชนในท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เบตง จ.ยะลา โดยใช้กลุ่มหมู่บ้านปิยะมิตรเป็นกลุ่มแรกในการดำเนินการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมและแข่งขันตอบคำถาม มอ.วิชาการ ในงานวิศวฯ ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2559

กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดำเนินการศึกษาวิจัยทางข้ามม้าลาย 3 มิติ ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน (Road Users)