เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารและนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. นำโดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบพร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันปีใหม่แก่ท่านผู้ว่าร

ขอแสดงความยินดีกับ นศ.วิศวฯ เครื่องกล ในโอกาสที่คว้ารางวัลอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ  RoboCup Asia-Pacific 2017 (RCAP 2017) ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไ

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมในหัวข้อ "พลังงานในชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์พลังงาน" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 - 6 มาศึกษาหาความรู้ภายนอก

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กฤช สมนึกสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย รองศาสตรจารย์ กำพล ประทีปชัยกูร นายทนงศักดิ์ ประสิทธิ์และนายดุลยาวัชร์ พันธุ์ยูโซ๊ะ ที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค

วันนี้ (15 ธ.ค. 60) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้ต้อนรับ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งท่านให้เก

  ผศ.ดร.กฤช สมนึก และคณะ (รศ.กำพล ประทีปชัยกูร, นายทนงศักดิ์  ประสิทธิ์ และนายดุลยาวัชร์  พันธุ์ยูโซ๊ะ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Bronze Prize จากผลงานเรื่อง C

ในวันนี้ (11ม.ค.61) กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ในประเด็นการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2561-2564

 วันนี้ (8 ธันวาคม 2560) ที่ โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. สาธิตการทำงานของหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดฝีมือคนไทยตั

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม เป็นประธานการประชุมประเมิน