นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดใหญ่ เร่งขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภาคใต้ เมื่อวันนี้ (24 พ.ค.2560) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.หาดใหญ่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางเยี่ยมชมผลงานวิจั

ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ได้มีพิธีเปิดงาน เรียนมาทำเซียน 4.0พบกับผลงานนักศึกษาจาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน" ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท

     พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ พร้อมทั้งปาฐกถา เรื่อง “

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 กองงานโฆษกสำนักนายกฯ เข้าอัดรายการ เพือบันทึกเทปเดินหน้าประเทศไทยผลงานของ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ประเภทอุดมศึกษา สิ่งประดิษ

         ตามที่ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมม

ในวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ม.อ.พร้อมด้วยคุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร ร่วมทำพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการส

9 กันยายน 2560กลับบ้านเรา วิศวฯ ดงยางรีบสำรองบัตรกันน่ะคะผ่านคณะฯ ผ่านตัวแทนรุ่น ผ่านสมาคม จองเป็นโต๊ะ.....แล้วเจอกันค่ะ

ในวันที่ 29 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร (Science, Engineering and Res