วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมมงคลสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจเรื่อง กฎ ระเบียบต่าง ๆ

   นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดใหญ่ เร่งขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภาคใต้ เมื่อวันนี้ (24 พ.ค.2560) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.หาดใหญ่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางเยี่ยมชมผลงานวิจั

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการกำหนดมาตรการแก้ปัญหานักศึกษาเรียนอ่อน และการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา โดยให้ความสำคัญกับนักศึกษาใหม่ในแต่ละ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "การก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข" โดย ผศ.ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ (อดีตวิศวกรอง์การนาซ่า) วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องหัวหุ่นยนต์  

     พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ พร้อมทั้งปาฐกถา เรื่อง “

ประกาศรายชื่อผลงานผ่านการคัดเลือก การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์โลกด้วยแนวคิด "การจัดการขยะด้วยหลัก Reuse" จำนวน 18 ผลงาน จากทั้ง 36 ผลงาน ตามรายชื่อผลงาน ดังนี้ 1.ถุงเก็บมังคุด 2.Sit. Read. Learn

ขอเชิญร่วมงาน วิศวฯ ม.อ.วิชาการ 2560 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขัน 1.การแข่งขันเรียงแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2.การแข่งขันประดิษฐ์รถ Power Jet Car ภาควิชาวิศว

ในวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ม.อ.พร้อมด้วยคุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร ร่วมทำพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการส