ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้องวิศวกรรมศาสตร์

sc

ขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้องวิศวกรรมศาสตร์

- สนับสนุนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อ เงินผ่านบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์    เลขที่ 565-260461-6

- แจ้งชื่อที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จ) พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินไปยังหน่วยกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-287082-3 โทรสาร 0-74558838

  ติดต่อคุณปรัชญา โทร 074-287082-3 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.