ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เริ่มโครงการTech Startup โครงการพัฒนากำลังคนทางด้าน Digital เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีทาง Digital กิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

 

15319365 10208733950534851 315118837 n

     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เพื่อจัดโครงการ Tech Startup กิจกรรมส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดตั้ง Tech Startup Club เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ สามารถสร้างสรรค์พัฒนาและนำเสนอผลงานที่มีศักยภาพเข้าสู่ภาคธุรกิจได้และในคราวนี้ SIPA ประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์กับกิจกรรมดังกล่าว โดยมี อาจารย์สุธน แซ่ว่อง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

15300629 10208733951374872 207466696 n


15301225 10208733952814908 1566628530 n

 

15301317 10208733950854859 1980316182 n

 

15301357 10208733951214868 707341321 n

15300493 10208733951254869 845070352 n