ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ASTTMD) ได้จัดเตรียมหลักสูตรการอบรมการจัดการบริหารงานต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการหรือหน่วยงานองค์กรและบริษัท ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดการอบรมต่างๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดเตรียมบริการวิชาการต่างๆ สำหรับท่านผู้สนใจ มั่นใจในคุณภาพโดยทีมงานผู้เชียวชาญและคณาจารย์ของทางคณะฯ ที่มีประสบการณ์ โดยแบ่งประเภทบริการวิชาต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ งานบริการด้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมมือกับภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมแก่บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานคณาจารย์และบุคลากรผู