ฟอร์มูล่าจัดกิจกรรม ตรวจรถก่อนใช้อุ่นใจรับเปิดเทอม ร่วมกับพิธานพาณิชย์
DSCN5105

   ชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้อุ่นใจรับเปิดเทอม"  ซึ่งได้รับความสนับสนุนจาก  บริษัท พิธานพานิชย์ จำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณประตูศรีทรัพย์ โดยมี รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยทางบริษัทพิธานพาณิชน์ อริยะมอเตอร์ จำกัด ได้นำเงินมอบให้แก่ทีมลูกพระบิดา เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อร่วมใช้ในการแข่งขันรถฟอร์มูล่า TASE 2013 นั้น ซึ่งทางทีมนักศึกษานำไปใช้และพัฒนาการแข่ง เพื่อให้ผลงานดังกล่าวเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นที่รู้จัก

 
วิศวฯ เครื่องกล คว้าแชมป์หุ่นยนต์ RDC 2013 ได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกที่บราชิล
ro3 

    นายปวริศร์  ฤทธิ์เมธี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ใน “ทีมท่าเรือคลองเตย” ได้เข้าร่วม “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6” (Robot  Design Contest 2013; RDC 2013) รอบชิงชนะเลิศ  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ  โดยได้รางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วม “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ หรือ IDC RoBoCon 2013”  ที่ประเทศบราซิล

 
MOU กับ Michilin
2013-05-21 10.48.37_1
    เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2556 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี
รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้เดินทาง
เข้าร่วมงานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการความ
ร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ
การทำงาน(Work-integrated Learning:
WiL) โครงการสหกิจศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ณ สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 
ผู้บริหารเดินทางแนะนำโครงการสหกิจศึกษา
1.1
    เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2556 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์นำโดย
รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจากภาควิชาและคณะกรรมการสหกิจศึกษาฯ
ร่วมเดินทางเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม และบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
 
งานประชุมวิชาการ PSU-UNS ICET-2013
image001     เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา ในฐานะผู้แทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้เดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (PSU-UNS ICET-2013) ณ เมือง Novi Sad สาธารณรัฐเซอร์เบีย   ในฐานะเจ้าภาพร่วม ซึ่งการประชุมวิชาการ PSU-UNS นี้เป็นการจัดประชุม 2 ปีต่อครั้ง โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ Faculty of Technical Science, University of Novi Sad (UNS) สาธารณรัฐเซอร์เบีย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพหลัก และครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องครั้งที่ 6 และ Faculty of Technical Science, UNS เป็นเจ้าภาพ icon new
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 116
Home