1. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุข ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุข  ปีการศึกษา 2560   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุข (แบบยื่นเกียรติบัตร) ปีการศึกษา 2560 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุข...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการลูกพระราชบิดา 1 และโครงการลูกพระราชบิดา 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศคัดเลือกนักศึกษาในโครงการลูกพระราชบิดา 1 และโครงการลูกพระราชบิดา 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น

ประกาศรับสมัครโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

IMAGE

Tech Startup โครงการพัฒนากำลังคนทางด้าน Digital เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีทาง Digital

   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เริ่มโครงการTech Startup โครงการพัฒนากำลังคนทางด้าน Digital เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีทาง Digital กิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

IMAGE

อาจารย์ภาควิชาฯ โยธา จัดโครงการศึกษาพลังน้ำขนาดเล็กสำหรับชุมชนในท้องถิ่น

       อาจารย์ภาควิชาฯ โยธา จัดทำโครงการพลังน้ำขนาดเล็กสำหรับชุมชนในท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เบตง จ.ยะลา โดยใช้กลุ่มหมู่บ้านปิยะมิตรเป็นกลุ่มแรกในการดำเนินการ

IMAGE

วิศวฯ คว้ารางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2 ประเภท

ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ในโอกาสที่ได้รับรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2 ประเภท

IMAGE

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" (NEC รุ่นที่ 30)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ (ผู้ว่างงาน,บัณฑิตจบใหม่, ทายาทธุรกิจ, ผู้ที่ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3...

IMAGE

โครงการอบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท.สำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทย"

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท....

IMAGE

วสท. จัดบรรยายพิเศษ การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม

สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดสัมมนาเรื่อง “การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม” ประจําป 2559 รุนที่ 4...

IMAGE

การจัดอบรม เรื่อง"การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน"

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกำหนดการจัดอบรมเรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน" ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 ฟรี!!แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัด ด่วน!!...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 13 อัตรา  ดูรายละเอียดที่นี่

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ 18/2560

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามประกาศสอบราคาซื้อเเลขที่ 18/2560   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ตามประสอบราคาเลขที่ 17/2560

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ                 คณะวิศวกรรมศาสตร์...

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องอำนวยการสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องอำนวยการสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องอำนวยการสอบ...

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยกายภาพทางการแพทย์เลขที่ 16/2560

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยกายภาพทางการแพทย์  จำนวน 1 ชุด  เลขที่  16/2560   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์...

50th anniversary banner