อาจารย์วิศวฯ เข้ารับรางวัลวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554
P1050808     ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้ารับรางวัลงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 โดยมี รองศาสตราจารย์บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อยกย่องเชิดชูครูให้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาท ของตนเอง ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายที่ระลึกถึงพระคุณครู ยกย่องเชิดชูครู เช่น การขับร้องเพลงหมู่ การแสดงของนักศึกษา การมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธาของศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ อาจารย์ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง จากหน่วยงานภายนอก มอบรางวัลผลงานการแต่งกลอน / เพลง การแสดงตะลุงทอล์คโชว์ สำหรับอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆ มีดังนี้
 
ภาควิชาฯ เคมีได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2554
11 
    ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย
นายสมคิด จีนาพงษ์ และนางพรพิมล แสนสุข ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในโอกาส
ที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งมีผลงานทั้งหมด 16 ผลงาน ที่เข้าร่วมให้คณะกรรมการพิจารณา
จากผลงานที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนได้จริง เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีประโยชน์
ต่อชุมชนในด้านสังคม วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งผลงานที่ได้รับคือ ชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับ
ประยุกต์ใช้ในครัวเรือน" 
 
จำหน่ายแสตมป์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี วิศวฯ ม.อ.

songkla4 resize

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังเข้าสู่การครบรอบ 45 ปี ในปี 2555 นับตั้งแต่แรกเริ่มการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 45 ปี วิศวฯ ม.อ." ในการนี้ คณะกรรมการฝ่ายสร้างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข และห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ดำเนินการจัดทำแสตมป์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของคณะฯ และจำหน่ายเพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสมทบทุนเพื่อสร้างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
 
พิธีลงนาม MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
image3 

   รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และตัวแทนจากกลุ่มสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เดินทางไปสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น. -16.00 น. เพื่อร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 2 ส่วน ...

 

 
 
วิศวฯ สร้างอุโมงค์เชื่อม รพ.ม.อ.กับ Tesco Lotus
DSCF4865 resize

   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ และเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดประชุมแถลงข่าวการก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมระหว่างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์กับห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 โดยการก่อสร้างดังกล่าวได้ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 93
Home