สภาวิศวกรสัญจร “บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Council of Engineers”
1    สภาวิศวกร ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคใต้ (ว.ส.ท.สาขาภาคใต้) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมสภาวิศวกรสัญจรเรื่อง “บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Council of Engineers” ในวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมมงคลสุข งานนี้ได้รับเกียรติจากนายเสรี พาณิชกุล นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงานพร้อม ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร โดยมี รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยทิ่ 35 หรือดูรายละเอียดที่เว็บสภาคณบดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องเล่าของประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 35

 
โยธาฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ
 civil56
   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ มอก.213-2552 เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมให้กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) มอบกระเช้าปีใหม่
150681 233180263485067_753688866_n    นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผุ้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ได้มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และอาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในโอกาสนี้ ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกอล์ฟในวันที่ 21 มีนาคม 2556 และได้ร่วมงานเลี้ยงรับรองในคราวเดียวกันนี้
 
วิศวฯ MOU กับ บริษัท Design Gateway และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย
2 
  รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมในพิธีลงนาม MOU กับบริษัท 
Design Gateway และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย
เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ที่ผ่านมา ในเรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถของระบบสมองกลฝังตัว” โดยมี ผศ.ดร.วรรณรัช
สันติอมรทัต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยความร่วมมือ
ในครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อให้
เพิ่มความสัมพันธ์ และศักยภาพทางวิชาการ ในการสนับสนุนการพัฒนา
นักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสมองกล
ฝังตัวของ ม.อ. และนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
ไปสร้างประโยชน์สังคมและ
ประเทศ
 
เปิดจำหน่าย สมุด DIARY สมาคมศิษย์เก่า ม.อ.
Untitled-7    

 หน่วยองค์กรสัมพันธ์ ได้เปิดจำหน่ายสมุดบันทึก(DIARY) ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้กับ บุคลากร นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและหาซื้อได้ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำหน่ายในราคาเล่มละ 200 บาท รับชม "ม.อ.ในความหลัง คืนศรีตรังสะพรั่งบาน" ในเล่มมีทั้งรูปภาพและชุดเพลงร่มศรีตรัง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 107
Home