ฟุตซอลประเพณี น้อง...พี่ วิศวฯ ดงยาง ครั้งที่ 1/2556
DSCN3601      รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันฟุตซอลประเพณี น้อง...พี่ วิศวฯ ดงยาง ครั้งที่ 1/2556 โดยมี นายแสง ชัยจีระธิกุล อุปนายกสาขาภาคใต้ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาตร์ ม.อ. และ ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 ณ สนามคอหงส์อารีน่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การแข่งขันฟุตซอลในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกระชับมิตรระหว่างศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยสรุปผลการแข่งขัน ดังนี
 
 
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ GAT/PAT และโครงการจริยธรรมฯ
DSCF09911

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรมฯและโครงการคัดเลือกโดยใช้คะแนน GAT/PAT และหรือวิชาสามัญ 7 วิชา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมมงคลสุข

 
อบรมเพื่อยกระดับ SMEs ไทยในภาคใต้สู่สากล
1

   เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมาฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ร่วมกับ บริษัทพิซีโต จำกัด จัดโครงการอบรมเพื่อยกระดับ SMEs ไทยในภาคใต้สู่สากล  ณ  ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ไทยในภาคใต้ และ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการยกระดับ SMEs ไทยในภาคใต้  โดยได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ (รองศาสตราจารย์สมชาย ชูโฉม) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษหัวข้อ "บทบาทคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม"  ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสงขลา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังมากกว่า 70 ท่าน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น MR.Goro Shiba เป็นผู้บรรยาย

 
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่รุ่นที่ 27 จังหวัดสงขลา
DSCN8646-NEC

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556  ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ได้จัดพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่รุ่นที่ 27 จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง) เป็นประธานเปิดงาน ผู้จัดการโครงการ (ผศ.คำรณ พิทักษ์) กล่าวรายงาน และรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ   (รศ.สมชาย ชูโฉม) กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวฯ ม.อ. ซึ่งมีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเหลือเพียง 45 ท่าน จากจำนวนผู้สมัคร 127 ท่าน  

 
วิศวฯ ร่วมกับสภาวิศวกร เปิดทดสอบความรู้ผู้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร
DSCN3321
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สภาวิศวกร เปิดทดสอบความรู้ผู้รับ
ใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร รอบเดือนมีนาคม 2556 พร้อมให้บริการนอกสถานที่ ณ ศูนย์สอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร ชั้น 3
รอบที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2556 ( 100 คน ) และรอบที่ 2 วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2556
(100 คน)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 112
Home