วิศวฯ ม.อ. พบผู้ว่า เสนอผลงานแก้ปัญหาภัยใต้ฯ
1

   เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเจรจาหารืองานวิจัยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และการนำเสนอผลงานของ ดร.นิคม สุวรรณวร และ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานราชการด้านความมั่นคงจากทุกภาคส่วน เพื่อนำระบบฯ ไปแก้ปัญหาภัยใต้ (ข่าวผ่านสื่อมวลชน)

 
เรื่องเล่า CSR ตอนที่ 2 กิจกรรมนักเรียนทัวร์วิจัย

DSCF7557 resize

หน่วยองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
นำนักเรียน 60 คน และครู 20 คน จาก 20 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา ในนาม
ค่ายเยาชน โครงการ“รักษ์โลก รักษ์พลังงาน” เข้าศึกษางานวิจัยจากสื่อการเรียนรู้
ที่ทันสมัยในศูนย์เรียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชนและสนุกกับกิจกรรมทดลองการผลิต
ไบโอดีเซล ณ สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น.


 
การประกวด "นวัตกรรม" ในงาน ม.อ.วิชาการ 2555
DSC 2176    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา ได้จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี โดยมี รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ เป็นประธานการจัดกิจกรรม โดยมีผู้ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ดังนี้

 
พิธีเปิดงาน "วิศวฯ ม.อ.วิชาการ 2555"
gg06

  นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิศวฯ ม.อ.วิชาการ 2555 โดยมี รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ให้แก่นักเรียนและสาธารณชนในพื้นที่ภาคใต้ได้รับทราบ โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีหัวข้อหลักของการจัดงาน คือ ’งานวิจัยก้าวหน้า พัฒนาเทคโนโลยี” พร้อมกันนี้ได้แสดง Robot@home อันดับที่ 11 ของโลก ณ ประเทศเม็กซิโก ในพิธีเปิดด้วย

 
ผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC
image004

    ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภาคใต้ ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2555 โดยมี ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคใต้ ในสาขาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความสนใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับสูง และเป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา สำหรับการแข่งขันในระดับประเทศ และนานาชาติต่อไป ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 53 ทีม จาก 11 สาขาวิชา จาก 8 สถาบันในภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตตรัง และ วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 99
Home