1. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัคร!! โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 รายชื่อโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศโครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุข ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุข  ปีการศึกษา 2560   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุข (แบบยื่นเกียรติบัตร) ปีการศึกษา 2560 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุข...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการลูกพระราชบิดา 1 และโครงการลูกพระราชบิดา 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศคัดเลือกนักศึกษาในโครงการลูกพระราชบิดา 1 และโครงการลูกพระราชบิดา 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น

IMAGE

Tech Startup โครงการพัฒนากำลังคนทางด้าน Digital เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีทาง Digital

   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เริ่มโครงการTech Startup โครงการพัฒนากำลังคนทางด้าน Digital เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีทาง Digital กิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

IMAGE

อาจารย์ภาควิชาฯ โยธา จัดโครงการศึกษาพลังน้ำขนาดเล็กสำหรับชุมชนในท้องถิ่น

       อาจารย์ภาควิชาฯ โยธา จัดทำโครงการพลังน้ำขนาดเล็กสำหรับชุมชนในท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เบตง จ.ยะลา โดยใช้กลุ่มหมู่บ้านปิยะมิตรเป็นกลุ่มแรกในการดำเนินการ

IMAGE

วิศวฯ คว้ารางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2 ประเภท

ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ในโอกาสที่ได้รับรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2 ประเภท

IMAGE

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" (NEC รุ่นที่ 30)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ (ผู้ว่างงาน,บัณฑิตจบใหม่, ทายาทธุรกิจ, ผู้ที่ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3...

IMAGE

โครงการอบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท.สำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทย"

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท....

IMAGE

วสท. จัดบรรยายพิเศษ การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม

สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดสัมมนาเรื่อง “การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม” ประจําป 2559 รุนที่ 4...

IMAGE

การจัดอบรม เรื่อง"การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน"

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกำหนดการจัดอบรมเรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน" ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 ฟรี!!แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัด ด่วน!!...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร  จำนวน 1 อัตรา ประจำสำนักงานเลขานุการ (กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ) ดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 13 อัตรา  ดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 21/2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขที่ 21/2560     ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์...

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจักร CNC ขนาดเล็ก จำนวน ๒ ชุด

 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจักร CNC ขนาดเล็ก จำนวน ๒ ชุด  คลิกเพื่อดูรายละเอียดได้ตามหหัวข้อด้านล่าง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยกายภาพทางการแพทย์เลขที่ 19/2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยกายภาพทางการแพทย์ เลขที่ 19/2560   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์...

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ 18/2560

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามประกาศสอบราคาซื้อเเลขที่ 18/2560   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

50th anniversary banner

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.