กิจกรรมบรรยายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องโดย คุณสมยศ กีรติชีวนันท์
DSCN9502     ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบรรยาย จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ในหัวข้อ"ประสบการณ์จริงของวิศวกรในภาคธุรกิจ" โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าฯ คุณสมยศ กีรติชีวินันท์ neer'7 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ปี 2555) และ รศ.กำพล  ประทีปชัยกูร (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
 
กิจกรรมบรรยายหัวข้อ " วิศวกรกับภาคธุรกิจ" โดยสมาคมศิษย์เก่า
DSCN9168    สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมบรรยาย "ประสบการณ์จริงของวิศวกรในภาคธุรกิจ" ในวันที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง S201 อาคารวิจัยฯ
 
งาน "วันชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง"
20130916 171009    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน "วันชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง" เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ โดยมี รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและเล่าวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณสมยศ กีรติชีวนันท์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาบอกกล่าวเล่าความรู้สึกที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556
 
คณาจารย์จาก FNCT ญี่ปุ่น มาประเมินผลการส่งนักศึกษามาฝึกงานที่คณะฯ

1in5รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าภาควิชาและผู้แทนจากภาควิชา ได้ต้อนรับ Prof. Dr. Yukio Yamamoto, Chair of the International Exchange Committee และ Dr. Yasutoshi Takemoto, Assistant Professor of the Department of Electrical Engineering and Electronic Engineering จาก Fukui National College of Technology (FNCT) ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทางมาเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2556

 
งานเลี้ยงเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ
222    รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วย คณาจารย์ ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลฯ และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานเลี้ยงเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศิษย์เก่าที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเป็นประธานในการกล่าวแสดงความยินดีให้กับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ณ ร้านอาหารสมิหลา ซีสปอร์ต (หาดใหญ่) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 125
Home