การประชุมคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35/ครั้งที่ 5
32-title      การประชุมคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35/ครั้งที่ 5 โดยมีรศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ จัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 พร้อมคณะกรรมการจัดการฯ เข้าร่วมประชุม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ... icon new
 
กิจการนักศึกษารับรางวัลเสริมสร้างและยกระดับคุณธรรมฯ
482377 539120739456050_1378965618_n     นายยุทธนา กาเด็ม นักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการฯ พร้อมด้วย นางสาวอัจติยา โสภาค อดีตนายกสโมรสรนักศึกษา เข้ารับรางวัลโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี จัดโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 เมื่อวันที่่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารบริการศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มอบโดย รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 โดยโครงการที่ได้รับคือ โครงการค่ายอมยิ้มเทอม 10 (ตอนสายธาร เคียงภูผา พัฒนาส้านแดง)
 
อาจารย์ฯ โยธา่ร่วมถวายปูนให้วัด
P1090041
   เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ อาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร เป็นตัวแทน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ร่วมถวายปูน จำนวน 28 กระสอบ แด่สำนักสงฆ์บ้านหนองอ้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองอ้น
ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มีเนื้อที่ตั้งที่พักสงฆ์ประมาณ 12 ไร่ สำหรับ
ปูนที่นำไปถวาย
ในครั้งนี้ ทางคณะฯได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) และส่วนหนึ่ง
จากอาจารย์รุจ ศุภวิไล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมบุญ
ในการบริจาคถวายแด่
สำนักสงฆ์ เพื่อใช้สร้างศาลาการเปรียญ กุฏิพระ หรือศาสนสถานอื่นๆ เพื่อประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา และเพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์อื่นๆ
 
รับรางวัลชนะเลิศโครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่” ในงานวันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2556
   นายกฤช สมนึก พร้อมทีมวิจัย ประกอบด้วย นายนิยม พรหมรัตน์ ผู้ร่วมวิจัย และ รศ.กำพล ประทีปชัยกูร อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2556 รางวัลประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จากผลงาน ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูง ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค  กลุ่มเรื่องที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก โดยได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา อ่านเพิ่มเติม
 
ทีมจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลที่ 2 จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (YECC 2013)
IMG 6399    ทีมจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัลที่  2  จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (YECC2013) NECTEC eCamp  ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท  ชื่อผลงาน ชรา’ SMART SYSTEMS (ชรา 4S)  ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย    ครั้งที่ 13   (Thailand ICT Contest Festival 2013)  จัดระหว่างวันที่  12-14  กุมภาพันธ์ 2556
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 110
Home