1. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่1และ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่1และ 2 ประจำปีการศึกษา 2560      - โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 1 - โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 2  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุข(แบบยื่นเกียรติบัตร)/(แบบพิจารณาผลการเรียน)และโครงการลูกพระราชบิดา 1-2 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุข(แบบยื่นเกียรติบัตร)/(แบบพิจารณาผลการเรียน)และโครงการลูกพระราชบิดา 1-2  ประจำปีการศึกษา 2560   -  โครงการทุนมงคลสุข (แบบยื่นเกียรติบัตร) -...

IMAGE

เปิดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร รอบเดือนพฤษภาคม 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสภาวิศวกร เปิดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาติระดับภาคีวิศวกร

IMAGE

โครงการนำเสนอวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการนำเสนอวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ใน วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560  ณ.ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (หัวหุ่นยนต์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผ่านมา...

IMAGE

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบยรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานเรื่อง การออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลงานบริการวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบยรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานเรื่อง...

IMAGE

ศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาล่า หัวหน้าเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมฯ ร่วมด้วย ทีมนักวิจัย เข้ารับพระราชทานใบประกาศนียบัตรทุนนักวิจัยแกนนำ ปี 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสเสด็จเปิดงาน NAC 2017 ที่ห้องประชุม สวทช

 ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในโอกาสที่เข้ารับทุนดังกล่าว โดยรางวัลดังกล่าวจาก HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn bestows certificate for the Research Chair Grant funding from NSTDA to Prof. Shabbir Gheewala ซึ่งมี...

IMAGE

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" (NEC รุ่นที่ 30)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ (ผู้ว่างงาน,บัณฑิตจบใหม่, ทายาทธุรกิจ, ผู้ที่ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3...

IMAGE

โครงการอบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท.สำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทย"

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท....

IMAGE

วสท. จัดบรรยายพิเศษ การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม

สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดสัมมนาเรื่อง “การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม” ประจําป 2559 รุนที่ 4...

IMAGE

การจัดอบรม เรื่อง"การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน"

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกำหนดการจัดอบรมเรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน" ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 ฟรี!!แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัด ด่วน!!...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่งวิศวกร ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 13 อัตรา  ดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์Oscilloscope ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 22/2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายการ Oscilloscope (Rohde&Schwarz 500 Hz, RTH1054MSO) จำนวน  1 เครื่อง...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าจำหน่ายอาหาร

รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จและอื่น ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อด้านล่าง

ประกาศสอบราคาจ้างสร้างโรงคลุมสำหรับติดตั้งห้องรมควันประสิทธิภาพสูง เลขที่ 5/2560

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างสร้างโรงคลุมสำหรับติดตั้งห้องรมควันประสิทธิภาพสูง