1. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชี้แจงรายละเอียดและแนวทางปฏิบัตินักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดาวโหลด >>  ชี้แจงรายละเอียดและแนวทางปฏิบัตินักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

จดหมายเชิญผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประชุมโครงการ "วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง" ปีการศึกษา 2560

จดหมายเชิญผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประชุมโครงการ "วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง" ปีการศึกษา 2560

การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่1และ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่1และ 2 ประจำปีการศึกษา 2560      - โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 1 - โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 2  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2560

IMAGE

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย “ก้าวย่างอย่างมั่นใจ เส้นทางสายใหม่วิศวะดงยาง” วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการกำหนดมาตรการแก้ปัญหานักศึกษาเรียนอ่อน และการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา...

IMAGE

ประกาศรายชื่อผลงานผ่านการคัดเลือก การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์โลกด้วยแนวคิด "การจัดการขยะด้วยหลัก Reuse" ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ประกาศรายชื่อผลงานผ่านการคัดเลือก การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์โลกด้วยแนวคิด "การจัดการขยะด้วยหลัก Reuse" จำนวน 18 ผลงาน จากทั้ง 36 ผลงาน ตามรายชื่อผลงาน ดังนี้ 1.ถุงเก็บมังคุด 2.Sit. Read. Learn 3.HSM special talk 4.ของเสียที่ไม่เสียของ 5.JK...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมมงคลสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจเรื่อง กฎ ระเบียบต่าง ๆ...

IMAGE

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "การก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข" โดย ผศ.ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "การก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข" โดย ผศ.ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ (อดีตวิศวกรอง์การนาซ่า) วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องหัวหุ่นยนต์  ...

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" (NEC รุ่นที่ 30)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ (ผู้ว่างงาน,บัณฑิตจบใหม่, ทายาทธุรกิจ, ผู้ที่ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3...

IMAGE

โครงการอบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท.สำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทย"

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท....

IMAGE

วสท. จัดบรรยายพิเศษ การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม

สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดสัมมนาเรื่อง “การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม” ประจําป 2559 รุนที่ 4...

IMAGE

การจัดอบรม เรื่อง"การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน"

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกำหนดการจัดอบรมเรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน" ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 ฟรี!!แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัด ด่วน!!...

IMAGE

ขอเชิญฟังบรรยาย “สุขได้เมื่อไร้กรอบ”

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ จากอดีตวิศวกรองค์การนาซ่า ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ มาบรรยายพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ “สุขได้เมื่อไร้กรอบ”...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 13 อัตรา  ดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศสอบราคาซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าฯ อาคารหอวิทยุ ประกาศสอบราคาเลขที่ 9/2560

ด้วยหน่วยพัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารอาคารหอวิทยุ...

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดวิเคราะห์สัญญาณแถบกว้างแบบพกพา เลขที่ 25/2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า...

สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหอวิทยุ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหอวิทยุ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1...

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์สัญญาณแถบกว้างแบบพกพา เลขที่ 24/2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ครื่องวัดวิเคราะห์สัญญาณแถบกว้างแบบพกพา  จำนวน 1 ชุด    คณะะวิศวกรรมศาสตร์...

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดและสอบเทียบสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 23/2560

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า...

50th anniversary banner

นับถอยหลังงานคืนสู่เหย้า 50 ปี คณะวิศวฯ

Days
Hours
Minutes
Seconds