การสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้นทางพิเศษเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์
รปภาพ1

   เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและองค์กรสัมพันธ์พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ สมัครัฐกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้เข้าร่วมพิธีเปิด การสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ สำรวจและออกแบบเบื้องต้นทางพิเศษเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยในการสัมมนาดังกล่าวมี นายพิภพ ฟู่เจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี

 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556
051    รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
DSC 0906     เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา  ได้กล่าวต้อนรับและเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557  เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
 
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
CAM01546   เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 ตัวแทนจาก บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) ได้เข้ามอบกระเช้า พร้อมสวัสดีปีใหม่ให้แก่ รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
1546721 10200907382518554 1122994816 o

   ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 135
Home