ร่วมแสดงความยินดีกับเหรียญเงินจากรางวัลนวัตกรรมนานาชาติ

   รศ.ดร.พฤทธิการ สมิตไมตรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเหรียญเงินจากการส่งผลงานอุปกรณ์ขาเทียมชนิดพิเศษ เข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมนานนาชาติที่เจนีวา สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ ครั้งที่ 41 สำหรับงานดังกล่าวเป็นงานนวัตกรรมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุด ซึ่งจะมีประเทศต่างๆ ทั้งฝั่งยุโรป อเมริกา เอเชีย และอื่นๆ มาร่วมประชันร่วมแสดงผลงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อพิสูจน์ แนวคิดผลงานทางนวัตกรรม งานประกวดรางวัลที่เจนีวา จึงถือว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดของนวัตกร ในโอกาสนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้คัดเลือกผลงานที่สำคัญจากมหาวิทยาลัย และองค์กรที่สำคัญต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน โดยมี ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ เป็นตัวแทนนำเสนอผลงาน และท่านได้รับรางวัลจากผลงาน 3 รางวัลในคราวเดียวกันนี้

icon new

 
โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน
P1015060-title

   รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 พร้อมสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35   ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน  ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันเสาร์ที่  30 มีนาคม 2556  icon new

 
ผู้บริหารคณะวิศวฯ พบผู้บริหารบริษัท บิทไว้ส์ ประเทศไทย จำกัด

77161 489073451156447_588965852_n_resize

   เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม
ด้วยนายพิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ และศิษย์เก่าฯ 
ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและกิจการพิเศษ และรศ.กำพล ประทีปชัยกูร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าพบคุณสมยศ กีรติชีวนันท์ ผู้บริหารบริษัท บิทไว้ส์ ประเทศไทย จำกัด

 
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ เนการาบรูไนดารุสซาลามบันดาร์เสรีเลกาวัน และเมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
P1015020-title

   รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 พร้อมสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35   ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ เนการาบรูไนดารุสซาลามบันดาร์เสรีเลกาวัน และเมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 24-27 มีนาคม 2556  icon new

 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การยืดอายุการใช้งานชิ้นส่วนเครื่องจักรโดยการเชื่อมพอกผิว
a8 

    ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมกับ  สำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรม และชุมชน (CILO) สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี   เรื่อง  การยืดอายุการใช้งานชิ้นส่วนเครื่องจักรโดยการเชื่อมพอกผิวแข็ง วันที่ 4–5 เมษายน 2556 ณ  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวิทยากรคือ คุณณรงค์ฤทธิ์ โทธรัตน์ วิศวกรเครื่องกล ประจำเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 17)  และผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 113
Home