บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
CAM01546   เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 ตัวแทนจาก บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) ได้เข้ามอบกระเช้า พร้อมสวัสดีปีใหม่ให้แก่ รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
1546721 10200907382518554 1122994816 o

   ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
DSCF0419    เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. ได้เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ผู้แทนจาก QNU ประเทศเวียดนาม หารือความร่วมมือกับคณะฯ
DSCN1116    ผู้แทนจาก Quy Nhon University (QNU) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Assos.Prof.Dr.Vo Vien, Dean of Faculty of Engineering และ Dr.Ngugen Le Tuan, Vice Dean of Faculty of Engineering ในการเดินทางมาเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556
 
โรงเรียนกงหราพิชากร เข้าศึกษาดูงานวิจัยและเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์
DSCN1244    เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 นักเรียนชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนกงหราพิชากร เข้าศึกษาดูงานวิจัย ณ สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่ายและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกงหราพิชากร
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 134
Home