1. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

ประกาศรับสมัครโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

IMAGE

วิศวฯ คว้ารางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2 ประเภท

ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ในโอกาสที่ได้รับรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2 ประเภท

IMAGE

เปิดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร รอบเดือนธันวาคม 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสภาวิศวกร เปิดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาติระดับภาคีวิศวกร

IMAGE

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมและแข่งขันตอบคำถาม มอ.วิชาการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมและแข่งขันตอบคำถาม มอ.วิชาการ ในงานวิศวฯ ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2559

IMAGE

กิจกรรม วิศวฯ ม.อ.วิชาการ 2559

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดงาน วิศวฯ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559

IMAGE

โครงการอบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท.สำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทย"

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท....

IMAGE

วสท. จัดบรรยายพิเศษ การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม

สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดสัมมนาเรื่อง “การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม” ประจําป 2559 รุนที่ 4...

IMAGE

การจัดอบรม เรื่อง"การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน"

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกำหนดการจัดอบรมเรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน" ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 ฟรี!!แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัด ด่วน!!...

IMAGE

ขอเชิญฟังบรรยาย “สุขได้เมื่อไร้กรอบ”

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ จากอดีตวิศวกรองค์การนาซ่า ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ มาบรรยายพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ “สุขได้เมื่อไร้กรอบ”...

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ประจำสำนักงานเลขานุการ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องกลึงโลหะงานละเอียด 2 ชุด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องกลึงโลหะงานละเอียด   2  ชุด...

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความแข็งแบบบ Micro Hardness เลขที่ 11/2559

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความแข็งแบบ Micro Hardness  จำนวน 1 ชุด ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแยกแร่แม่เหล็กความเข้มสูงแบบเปียก เลขที่ 10/2559

ประกาศสอบราคาซื้อเครืองแยกแร่เม่เหล็กความเข้มสูงแบบเปียก  จำนวน 1 ชุด ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

50th anniversary banner