ก้าวสู่ AEC อย่างมั่นใจนักศึกษาไทยต้องไฟแรง
aec28-1 ดร.เกียรติศักดิ์ วงษ์โสพนากุล หัวหน้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน “ก้าวสู่ AEC อย่างมั่นใจนักศึกษาไทยต้องไฟแรง” ซึ่งจัดโดย โครงการชาร์จไฟ ชาร์จใจ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ณ ห้องประชุมมงคลสุข มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 โดยมี คุณประสงค์ กิตติรัตนวิวัฒน์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
 
งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2555
10     รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2555 ภายใต้กิจกรรม “สื่อมวลชนสัมพันธ์” พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ และบุคลากร เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมซากุระ ห้องปาริชาติ ชั้น 5 B เวลา 18.00 – 21.30 น. กิจกรรมในครั้งนี้มีสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยทางคณะฯ จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนในการให้ความสนับสนุนกิจกรรมที่ผ่านมา พร้อมเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่หรือกระจายข่าวสาร ผลงาน และชื่อเสียงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกสู่สายตาประชาชนทั้งภายในและภาคนอกองค์กร 
 
“ครอบครัววิศวะ ดงยาง”
phoca thumb_l_46210_493015134066659_55843826_n 

   รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “ครอบครัววิศวฯ ดงยาง” พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและกิจการพิเศษ และผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ โดยสมาคมศิษย์เก่าร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดขึ้นร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 - 23.00 น. ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย โดยมี คุณพิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นเกียรติเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

 
“บรรยายพิเศษการสร้างแรงบันดาลใจกับภาษาอังกฤษ”

 

Picture 333 

หน่วยกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการ “บรรยายพิเศษการสร้างแรงบันดาลใจกับภาษา
อังกฤษ”ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมมงคลสุข โดยได้รับเกียรติจาก
พี่เต้ สุผจญ กลิ่นสุวรรณ  พิธีกรรายการ English Breakfast  ช่อง Thai PBS
มาเป็นผู้บรรยายการจัดบรรยายครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร
และ คณาจารย์ของคณะได้มีความรู้ด้านทักษะ การสะกดคำ ฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล
ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ไม่ว่าจากข่าว หนังสือพิมพ์  เพลงเป็นต้น ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่ง
เสริมให้นักศึกษารัก และเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

                                                             

 

 
“เปิดบ้านบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2556 "
Picture 234        เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 – 15.30 น.ณ ห้องประชุมมงคลสุข หน่วยบัณฑิตศึกษา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการฯ ได้จัดโครงการ “เปิดบ้านบัณฑิตศึกษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556” และได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 หรือผู้ที่สนใจรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ ซึ่งการจัดบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจานักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท เข้ารับฟังการบรรยาย
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 106
Home