1. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

ประกาศรับสมัครโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

IMAGE

วิศวฯ คว้ารางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2 ประเภท

ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ในโอกาสที่ได้รับรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2 ประเภท

IMAGE

เปิดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร รอบเดือนธันวาคม 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสภาวิศวกร เปิดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาติระดับภาคีวิศวกร

IMAGE

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมและแข่งขันตอบคำถาม มอ.วิชาการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมและแข่งขันตอบคำถาม มอ.วิชาการ ในงานวิศวฯ ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2559

IMAGE

กิจกรรม วิศวฯ ม.อ.วิชาการ 2559

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดงาน วิศวฯ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" (NEC รุ่นที่ 30)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ (ผู้ว่างงาน,บัณฑิตจบใหม่, ทายาทธุรกิจ, ผู้ที่ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3...

IMAGE

โครงการอบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท.สำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทย"

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท....

IMAGE

วสท. จัดบรรยายพิเศษ การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม

สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดสัมมนาเรื่อง “การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม” ประจําป 2559 รุนที่ 4...

IMAGE

การจัดอบรม เรื่อง"การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน"

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกำหนดการจัดอบรมเรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน" ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 ฟรี!!แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัด ด่วน!!...

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ประจำสำนักงานเลขานุการ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยกายภาพทางการแพทย์เลขที่ 16/2560

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยกายภาพทางการแพทย์  จำนวน 1 ชุด  เลขที่  16/2560   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์...

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เลขที่ 15/2560

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  เลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๒...

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เลขที่ 14/2560

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า  ตามประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ 14/2560   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 13/2560

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน  2 รายการ ตามประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ 13/2560 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์...

50th anniversary banner