คณะผู้บริหารจาก School of Mechanical Engineerin, Universiti Sains Malaysia เยือนคณะฯ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาและผู้แทนภาควิชา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก School of Mechanical Engineering, Universiti Sains Malaysia (USM) มาเลเซีย จำนวน 9 ท่าน นำโดย Prof. Zaidi bin Md Ripin คณบดี

 
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน จัดอบรม การผลิตเอทิลเอสเตอร์ด้วยทฤษฎีใหม่
6745

 

   สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การผลิตเอทิลเอสเตอร์ด้วย ทฤษฎีใหม่ Liquid-Liquid Reaction
ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556
ณ ห้องคุณหญิงหลง และห้องพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
 
กรมขนส่งทางบก. สงขลา ดูงานการใช้เครื่องตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์
DSCF0100

   เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการกรมขนส่งทางบกจังหวัดสงขลาพร้อมคณะฯ
เข้ามาศึกษาดูงานการใช้เครื่องตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามแนวของจังหวัด
โดยมี ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เจ้าของผลงานแนะนำถึงกระบวนการและระบบในการทำงานของเครื่อง

 
คณะวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
DSCF0138     เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ โดยมี ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "โอกาส ความก้าวหน้า และความสำเร็จ กับ ซี.พี. อินเตอร์เทรด"
DSCF0096

   เมื่อวันจันทร์ที่  4 พฤศจิกายน  2556 บริษัท ซี. พี. อินเตอร์เทรด เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เข้ามาออกบูธ เพื่อเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งวิศวกรสาขาต่างๆ  และได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โอกาส ความก้าวหน้า และความสำเร็จ กับซี.พี. อินเตอร์เทรด” ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิชา อภิภัทรกิตติ neer'19  ศิษย์เก่าของคณะฯ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส)  เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 129
Home