ความสำเร็จแห่งงาน "วิศวฯ ดงยาง คืนถิ่น" 45 ปี วิศวฯ ม.อ.
IMG 8290     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดงานคืนสู่เหย้า วิศวฯ ดงยางคืนถิ่น 45 ปี วิศวฯ ม.อ. ในวันเสาร์ที่ 16  มิถุนายน 2555 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ Convention hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ในปี 2555 นับตั้งแต่แรกเริ่มการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 ซึ่งทางคณะฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองร่วมกับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และชุมชน โดย รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอบคุณพร้อมชื่นชมและแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้
 
คณบดี หัวหน้าภาค ร่วมใจ เจรจาความร่วมมือเพื่อ พัฒนานักศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน
DSC00182 

    รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย 3 มหาวิทยาลัย คือ USM, UM และ UPM เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 

 
ศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี
logo       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2555 โดยพิจารณาจากศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ด้านผลงานเด่น ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ศิษย์เก่าผู้มีคุณูปการแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศิษย์เก่าดีเด่นประจำรุ่น  ซึ่งเหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และสาธารณชน เพื่อประกาศเกียรติคุณและเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและครอบครัว ต่อไป โดยมีรายนามดังนี้
 
การลงนาม MOU และการเสวนา เรื่อง บทบาทองค์กรในการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
P1011006     ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (หน่วยวิจัยและนวัตกรรม) ได้มีนโยบายในการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปสู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ “แข่งขันได้” และเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ “สังคมรู้จักและยอมรับ” โดยใช้นโยบายที่เน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคณะไปสู่คณะที่เน้นวิจัยที่สามารถสร้างผลงานที่มีเป้าหมายเพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัด "การลงนาม MOU และการเสวนา  เรื่อง บทบาทองค์กรในการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้ประโยชน์" เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม  2555 ณ ห้องประชุมมงคลสุขคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
 
เชฟรอนมอบเงินสนับสนุน 45 ปี วิศวฯ ม.อ.
DSCF6893 resize

  รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับคุณธนบดี รัศมิทัต ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจ และทีมงานเนื่องในโอกาสมอบเงินสนับสนุนเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี วิศวฯ ม.อ. เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 97
Home