ประกาศผลรางวัล การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2556
DSC 1565    ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2556 ในงานวิศวฯ ม.อ. วิชาการ เมื่อวันที่ 16 -17 สิงหาคม 2556  ที่ผ่านมา
 
พิธีเปิดงานกิจกรรม วิศวฯ ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2556
107

   เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรม วิศวฯ ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2556 "งานวิจัยก้าวหน้า พัฒนาเทคโนโลยี" พร้อมด้วยหุ่นยนต์ Javis ณ ลานหน้าตึก A คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีท่านวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556
70x118-images-usr eng-chkhutti-09-08-55-16-1 ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556 โดยมีรายนามศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ดังนี้  
   

 

 
บริษัท 3114 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมหารือโครงการสหกิจศึกษา
20130809 110909 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ) หัวหน้าภาควิชาฯ เครื่องกล (รศ.กำพล ประทีปชัยกูร) หัวหน้าภาควิชาฯ ไฟฟ้า (ดร.เกียรติศักดิ์ วงษ์โสพนากุล) และคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัท 3114 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือ เกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ผลการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภาคใต้ ประจำปี 2556
00    ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ได้จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภาคใต้ประจำปี  2556 วันที่ 10 สิงหาคม 2556 โดยมีทีมต่างๆ จากสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ สมัครเข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น 45 ทีม จาก 7 สถาบันการศึกษาได้แก่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 121
Home