เมนูการใช้งาน


×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

IMAGE

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าจําหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าจําหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มในวิศวกรรมศาสตร์...

IMAGE

กิจกรรมการบรรยายพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม บรรยายพิเศษ "โอกาสและแนวทางการทำงานของอาจารย์และบุคลากร ม.อ. กับ โครงการ Thailand 4.0...

IMAGE

กิจกรรมจิบกาแฟนักวิจัยวิศวฯ : การนำเสนอปัญหาและความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดจัดกิจกรรมจิบกาแฟนักวิจัยวิศวฯ :...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมประชุมหารือกับ กฟผ.

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมประชุมหารือกับ กฟผ. เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน...