เมนูการใช้งาน


×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

IMAGE

กิจกรรมการบรรยายพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม บรรยายพิเศษ "โอกาสและแนวทางการทำงานของอาจารย์และบุคลากร ม.อ. กับ โครงการ Thailand 4.0...

IMAGE

กิจกรรมจิบกาแฟนักวิจัยวิศวฯ : การนำเสนอปัญหาและความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดจัดกิจกรรมจิบกาแฟนักวิจัยวิศวฯ :...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมประชุมหารือกับ กฟผ.

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมประชุมหารือกับ กฟผ. เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน...

IMAGE

กิจกรรม “จิบกาแฟนักวิจัยวิศวฯ: แนะนำระบบบริหารงานวิจัยและการเสวนานักวิจัยใหม่”

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม "จิบกาแฟนักวิจัยวิศวฯ: แนะนำระบบบริหารงานวิจัยและการเสวนานักวิจัยใหม่"