เมนูการใช้งาน


×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

IMAGE

โครงการค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 4

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2559

IMAGE

โครงการนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

IMAGE

การอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นชีวิต (CPR)” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมให้แก่กลุ่มผู้นำกิจกรรมนักศึกษาคณะฯ ในหัวข้อ“การปฐมพยาบาลเบื้องต้น...

IMAGE

ประเมินการสอนประจำปี 2/58

ขอให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประเมินผลการสอนของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-24 เมษายน 2559 นี้