เมนูการใช้งานIMAGE

อบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษ (Essay Writing) แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง“การเขียนบทความภาษาอังกฤษ (Essay Writing)”...

IMAGE

โครงการ “50 ปี วิศวกรรมศาสตร์ รวมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย”

โครงการ “50 ปี วิศวกรรมศาสตร์ รวมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย”      จากวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัด...

IMAGE

โครงการค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 4

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2559

IMAGE

โครงการนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...