เมนูการใช้งาน


×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

IMAGE

โครงการ “50 ปี วิศวกรรมศาสตร์ รวมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย”

โครงการ “50 ปี วิศวกรรมศาสตร์ รวมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย”      จากวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัด...

IMAGE

โครงการค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 4

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2559

IMAGE

โครงการนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

IMAGE

การอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นชีวิต (CPR)” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมให้แก่กลุ่มผู้นำกิจกรรมนักศึกษาคณะฯ ในหัวข้อ“การปฐมพยาบาลเบื้องต้น...