ตรวจสอบจำนวนของที่ระลึกคงเหลือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ของที่ระลึก

 

 

ปากกาพลาสติก - ด้ามละ 35 บาท

1A1A0666

ชุดพวงกุญแจยาง - ชิ้นละ 50 บาท

1A1A0696

ชุดแก้วใส 2 ใบ - ชุดละ 90 บาท

1A1A0714

ชุดปากกาโลหะ - ชุดละ 300 บาท

1A1A0683

แก้ว YETI (30 ออนซ์) - ใบละ 350 บาท

1A1A0740 1A1A0744 1A1A0749

1A1A0750

ชุดกิ๊ฟเซ็ท กระติกน้ำสูญญากาศ - ชุดละ 600 บาท

1A1A0776

1A1A0780

1A1A0785

เรือกอแระจำลอง - ชุดละ 900 บาท

1A1A0803

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทร.074-287111