เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสภาวิศวกร จัดงาน "Why วิศวะ?" ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้นิสิต นักศึกษาได้เห็นค

             เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาอย่าง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการวางแผนและการบริหารเวลา" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใ

                        เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 และวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทย

                  เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ผ่านระบบ ZOOM ในหัวข้อ "การเตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงาน" โดยวิทยากร "คุณทิภาพร ลีนานุรักษ์" ผู้อำนวยการอาวุโสฝ

                  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมกิจกรรมละลายพฤติกรรม ให้กับผู้

           เมื่อวันเสาร์ที่ 6 และ 13 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโล

           เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร ระบบลีนสำหรับการผลิตและความสู