เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุสังเคราะห์สำหรับงานดินและวิศวกรรม

PR Tencata

โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ บริษัท เทนคาต้า จีโอซินเทติคส์ (ประเทศไทย) วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แจ้งชื่อเข้าร่วม/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา Tel.074-287015