คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การบำรุงรักษาแบริ่งแบบลูกกลิ้งเพื่อเพิ่มผลผลิต" เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในการยืดอายุแบริ่ง ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2562 โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านแบริ่งโดยตรง
โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/B7LqtQ
และสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/VP4Yx4znhaab6tYH3banner2