คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยศูนย์บริการวิชาการ กำหนดจัดอบรมหลักสูตร การประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ  สำหรับน้องๆ อายุ 9-13  ขวบ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น ค่าลงทะเบียนเพียงคนละ 2,800 บาท(รวมค่าอาหารและค่าวุฒิบัตร) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเด็กได้มีพื้นฐานในการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ซึ่งนับเป็นการเสริมสร้างให้เด็กได้มีจินตนาการพร้อมไปกับการเสริมสร้างทักษะสำหรับการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ใหม่ๆ 

สามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครได้ที่

bannerร้าน