คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยศูนย์วิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้จัดโครงการอบ PLC สำหรับนักศึกษาจบใหม่และบุคคลทั่วไป 

ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. – 21 มิ.ย. 2562 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ณ ศูนย์วิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 082-9674038 หรือ Line ID: robot_center

และ สมัครได้ที่ https://bit.ly/2PqlGVk ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 พ.ค. 2562

PLC training