เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมพี่เลี้ยงวิชาการ โดยผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ  และ อ.เกียรติศักดิ์ เส้งช่วย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ : eCamp ในวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 นี้  การจัดค่ายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานและกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจทางด้าน Electronic และ Computer 

75496110 1369197619924163 5930235695489613824 o

74493405 1369197849924140 8143052990131994624 o

75294179 1376018169242108 2526681212437659648 o

75339694 1376018309242094 2505753322862936064 o