สอบคัดเลือกโครงการเตรียมความพร้อม TOEIC และสอบชิงทุนด้วยข้อสอบ

จากโปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00-10.30 น.

ณ ห้องหัวหุ่นยนต์ (อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

TOEIC 3

TOEIC1

TOEIC 5

TOEIC 3