วันที่ 24 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาจากวัยเรียนสู่วัยทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 "How to Survive วัยเริ่มทำงาน" เพื่อเตรียมตัว เพิ่มทักษะความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ  โดยวิทยากร คุณสุมิตรา เนินพรหม มิสแกรนด์ตรัง 2019HTS1

173720

173721

173715

173717

173723173724