วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 "หลักสูตรตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นง่ายและสร้างสรรค์ : Adobe Premiere Pro 2020" เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ๆ  โดยวิทยากร คุณพรภวิษฐ์ สุนทรพจน์  ช่างภาพอิสระS 3743756

175161

175164

175165

175167

175168