วันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาจากวัยเรียนสู่วัยทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 "รู้นิด คิดหน่อย กฏหมายเบื้องต้นสำหรับบัณฑิต" เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ โดยวิทยากร ร.ต.ท.ศิริ ศิริวัฒน์ อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุดPresentation1

178944

178945

178946

178947

178948

178949