เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการวางแผนและการบริหารเวลา" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรม 4 Tracks เวลา 09.00 - 12.00 น. และสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องหัวหุ่นยนต์  โดยวิทยากร “ดร.วสันต์ จันทรโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

155356453 5388194244554132 3637612951027912829 o

158067842 5386325684740988 2354407440074502361 n

155122681 5386102364763320 478703127804297142 n

156810847 1800131520164102 5260597821022560495 o

156157933 5386102551429968 6843679159554311284 n

155985120 1800126290164625 2681119135876181143 o

157884030 1800126226831298 7484600531367726141 o