ดร.เกียรติศักดิ์ วงษ์โสพนากุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน “ก้าวสู่ AEC อย่างมั่นใจนักศึกษาไทยต้องไฟแรง” ซึ่งจัดโดย โครงการชาร์จไฟ ชาร์จใจ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ณ ห้องประชุมมงคลสุข มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

โดยมี คุณประสงค์ กิตติรัตนวิวัฒน์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การสัมมนาครั้งนี้มีหัวข้อในการบรรยายที่น่าสนใจ ดังนี้
1. 
รู้ทันระบบไฟ รู้ทันเลือกใช้หม้อแปลง” เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า วิทยากรคืออ.วิสุทธิ์ องคณานุรักษ์  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. "การเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้า" วิทยากรคือ คุณจักรกฤษณ์ แก้วหลวง ผู้จัดการส่วนผลิต บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า  จำกัด
3. "การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า" วิทยากรคือ คุณ ทนงศักดิ์ โชติโก ผู้จัดการส่วนบริการ บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด  จำกัด
4. "On Load Tap Changer" วิทยากรคือ คุณธนศักดิ์ เกตุษเฐียร  ผู้เชียวชาญ On Load Tap Changer