รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้สู่ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่” จัดโดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ณ ห้องแคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16  พฤษภาคม 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก