รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

เนื่องในโอกาสมาเป็นวิทยากรในโครงการ “บรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557” ในหัวข้อ “วิศวกรสร้างได้ทุกอย่าง แต่สร้างความสำเร็จให้ตัวเองได้หรือไม่? ต้องมาฟัง The Fore(4)men Show.”


1. คุณกฤษณะ ปรีดานนท์ กรรมการผู้จัดการ หจก.ปรีดาก่อสร้างและบริษัทในเครือ   โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

2. คุณศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์  กรรมการผู้จัดการ บจ. เซอราซีเคียว

3. คุณสนธิญา หนูจีนเส้ง กรรมการผู้จัดการ บจ. อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

4. คุณปรีชา แก้วขาว Vice President บมจ. ทีพีไอโพลีน

ณ ห้องประชุมมงคลสุข เวลา 13.30 - 16.00 น.

212 224

227 231

238 243

245 246

247 249

252

255