1

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท. สำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทย"

 

ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-12.15 น.ณ ห้องหัวหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวาระโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี (5 ทศวรรษ) วิศวฯโยธา ม.อ.

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ