ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบรรยาย จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ในหัวข้อ"ประสบการณ์จริงของวิศวกรในภาคธุรกิจ" โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าฯ คุณสมยศ กีรติชีวินันท์ neer'7 ภาค

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สัมมนาทางวิชาการ "แผ่นดินไหว และ เสถียรภาพของเขื่อนคลองสะเดา" ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามกับบริษัท พีเอสยู เทค จำกัด โดยมี นายสมยศ กีรติชีวนันท์ และนายประกอบ จ้องจรัสแสง กรรมการบริหารงานบริษัท ร่วมในพิธี ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวา

คณะจากกลุ่มเครือข่ายเมืองในเอเซีย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ได้มาศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับแบบจำลองน้ำท่วมห

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  หน่วยร่วมดำเนินการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ร่วมกับศูน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ เตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.มิตรชัย จงเ

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมบรรยาย "ประสบการณ์จริงของวิศวกรในภาคธุรกิจ" ในวันที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง S201 อาคารวิจัยฯ

รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และทีมงาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เริ่มต้นการเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์ Lego Mindstorms ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม วิศ

รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้สู่ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่” จัดโดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแ