คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อั