คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร วิศวกร ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ดูรายละเอียดได้ที่นี้)