คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่