รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

ดูรายละเอียดที่นี่