รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

ดูรายละเอียดที่นี่