คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย ศูนย์บริการวิชาการ เปิดรับสมัครน้องๆ นักศึกษาที่จบใหม่ หรือกำลังว่างงานอยู่ สมัครงานในตำแหน่ง วิศวกรผู้ช่วย 2 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสถานศึกษาเครือข่ายโครงการ FabLab 2 แห่ง คือ
     1. โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี จำนวน 1 ตำแหน่ง
     2. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง 

 • อัตราเงินเดือน
  เดือนละ 15,000.- บาท
 • คุณสมบัติ
  วุฒิปริญญาตรี หรือ ปวส. เทียบเท่า ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์/ฟิสิกส์ การเขียนโปรแกรมภาษาซี และมีความรู้ทักษะทางด้านการเขียนแบบ งานช่างบัดกรี
 • ระยะเวลาการจ้าง
  จำนวน 5 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 – กันยายน 2562
  โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.30-16.30 น.
 • สมัครด่วน กดคลิ๊กที่นี่ 
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  โทร 0-7428-7423, 0-7428-7089 หรือ 08-9733-3125 (ภายในวันและเวลาราชการ)

เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย แทนคนลาออก 2 ตำแหน่ง