คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์บุคลลเข้าทำงานในตำแหน่ง วิศวกรผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา ประจำโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 

(