คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเปลี่ยนเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา