โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์   /  สาขา 10101 วิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รหัส 10101 สาขา 

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission 2) 10101      วิศวกรรมศาสตร์ แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10103      วิศวกรรมสิ่งแวด

การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 (Admission 2) ปีการศึกษา 2563 แนวทางดำเนินงานการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ รอบที่ 4 (Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โครงการทุนมงคลสุข โครงการลูกพระราชบิดา 1 โครงการลูกพระราชบิดา 2 โครงการดาวรุ่งคอมพิว

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (รอบที่ 5 ) ประจำปีการศึกษา 2563 การส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร   --ติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เพจงานรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. htt

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอ่บที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ปีการศึกษา 2563 แนวทางการดำเนินการการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2563 - โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. -โครงการทุนมงคลสุข -โครงการลูกพระราชบิดา 1 -โครงการลูกพระราชบิดา 2 -โครงการดาวรุ่งคอ