ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์   /  สาขา 10101 วิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission 2) 10101      วิศวกรรมศาสตร์ แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10103      วิศวกรรมสิ่งแวด

การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 (Admission 2) ปีการศึกษา 2563 แนวทางดำเนินงานการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ รอบที่ 4 (Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการทุนมงคลสุข ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการลูกพระบิดา ปีการศึกษา 2564 โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 โครงการโคว

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (รอบที่ 5 ) ประจำปีการศึกษา 2563 การส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร   --ติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เพจงานรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. htt

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอ่บที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ปีการศึกษา 2563 แนวทางการดำเนินการการสอบสัมภาษณ์