ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะฯ

ส่งใบสมัครทุน ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

สัมภาษณ์ทุน วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2564

ผ่านทางออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM)

ดาวน์โหลดใบสมัครทุน

http://www.academic.eng.psu.ac.th/images/file/sc.pdf
หมายเหตุ ในแบบฟอร์ม ข้อที่ 10. อนุโลมไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนของ อ.ที่ปรึกษา

ส่งใบสมัครทุนได้ที่

https://forms.gle/xMeR8evVvBHSY4zr5

ลงชื่อจองวันสัมภาษณ์ทุน

https://docs.google.com/.../1d9V7gOM21Evj8J7ApJcw.../edit...

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

PR Scholarship 1 2564

 

ประกาศสมัครทุนการศึกษา 1 2564 Page 1

 

ประกาศสมัครทุนการศึกษา 1 2564 Page 2