โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ( NSC 2022)
 
เปิดรับสมัครแล้ว
 
  • สมาชิกทีมละไม่เกิน 3 คน ตั้งแต่ประถมศึกษา-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (สมาชิกไม่เกิน 3 คน + อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน)
  • กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 กันยายน 2564
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (พี่มล) หมายเลขโทรศัพท์ 074287076

 

Poster NSC2022 Official