ประชาสัมพันธ์ทุนการการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021"

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021
(Quality Youths Scholarship of The Year 2021) จํานวน 19 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ เป็นเยาวชนตัวอย่าง

นักศึกษาสามารถส่งประวัติและผลงานเพื่อเข้าร่วมคัดเลือก ได้ที่

หน่วยพัฒนาทักษะ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 074-287083

ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.thaifstt.org/index2