ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาชุดศึกษาการทำระเหยแบบฟิล์มบาง  จำนวน 1 ชุด (ตามรายละเอียด)