ด้วยคณะวิศกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์นำร่างประกวดราคางานซ่อมแซมรอยแตกร้าวรั่วซึมของดาดฟ้าและผนังอาคารบรรยายกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ (ตามรายละเอียดที่แนบ)