ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคางานก่อสร้างงานซ่อมแซมรอยแตกร้าวรั่วซึมของดาดฟ้าและผนังอาคารบรรยายกลาง (ตามรายละเอียดที่แนบ)