ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศขายทอดตลาดรถบัส  หมายเลขทะเบียน 40-0265 สงขลา  จำนวน 1 คัน  (ตามรายละเอียดที่แนบ)