คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงพื้นอาคารเรียนบรรยายกลาง (ตามรายละเอียดที่แนบ)