คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นำร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประธานไฟฟ้าอาคารสตางค์ มงคลสุข  (ตามรายละเอียดที่แนบ)