คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นำร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารเรียนบรรยายกลาง (ตามเอกสารที่แนบ)