คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประธานไฟฟ้าอาคารสตางค์ มงคลสุข (ตามรายละเอียดที่แนบ)