ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง รายการซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำอาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุจำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายดังนี้

รายละเอียดสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาลูกโดมฯ